Branża turystyczna a koronawirus – działania Unii Europejskiej

Branża turystyczna to ta gałąź gospodarki, która znajduje się na czele listy sektorów gospodarczych najbardziej poszkodowanych przez panującą pandemię. Wprowadzone przez poszczególne kraje ograniczenia w podróżach oraz funkcjonowaniu istotnych z punktu widzenia turystyki miejsc i podmiotów spowodowało (zgodnie z danymi przedstawianymi przez Światową Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych), że aż 100% światowych miejsc turystycznych wprowadziło tymczasowe ograniczenia podróżowania, z czego 72% całkowicie zawiesiło międzynarodową aktywność turystyczną.

 

Turystyka daje miejsce pracy

Jednocześnie branża turystyczna jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno liczby funkcjonujących w jej ramach miejsc pracy, jak i gospodarki w ogóle. Tymczasem szacuje się, że następstwem pandemii będzie znaczny spadek przychodów branży - o 50% dla hoteli i restauracji, o 70% dla operatorów wycieczek i biur podróży oraz o 90% dla rejsów wycieczkowych i linii lotniczych. Jak nietrudno się domyślić, w UE najbardziej ucierpią te kraje, dla których turystyka stanowi ważny element gospodarki państwa, czyli przede wszystkim Grecja, Włochy, Hiszpania i Francja.

 

Sektor turystyki odpowiada za 10-11% całkowitego PKB UE, obejmuje 3 miliony firm (z czego 90% to małe i średnie przedsiębiorstwa) i zapewnia 12% unijnych miejsc pracy, co oznacza, że koronawirus zagraża zatrudnieniu 27 milionów osób, bezpośrednio lub pośrednio pracujących w turystyce.

 

Aby ratować firmy i miejsca pracy UE podejmuje szereg działań. Przede wszystkim, w połowie maja, zatwierdzone zostały środki pomocy dla całego sektora transportu (linii lotniczych, transportu kolejowego i drogowego oraz przedsiębiorstw żeglugowych). Ponadto przedsiębiorstwa i osoby pracujące w turystyce już teraz korzystają z takich unijnych instrumentów, jak wsparcie płynności i ulgi podatkowe.

 

Wśród tychże instrumentów na szczególną uwagę zasługują środki z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, które w wysokości aż 8 miliardów euro trafią do 100 tys. małych przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem oraz program SURE. Za pośrednictwem tego ostatniego środki w wysokości do 100 miliardów euro przeznaczone zostaną na działania pozwalające firmom zachować miejsca pracy.

 

Prawa pasażerów w okresie pandemii

Podejmując działania na rzecz ratowania przedsiębiorstw funkcjonujących w branży turystycznej UE nie zapomina o przestrzeganiu prawa obywateli unijnych będących pasażerami. W tym celu przedstawione zostały szczegółowe wytyczne, które gwarantują spójne stosowanie tych praw we wszystkich państwach członkowskich oraz ochronę pasażerów.

W tym zakresie przede wszystkim przypomniano o tym, że bez względu na sytuację na świecie, w przypadku odwołania naszego lotu, pasażerowie z UE mają prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy, podróży zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie lub podróż zmienioną trasą w późniejszym terminie wybranym przez pasażera. Jednocześnie zwrócono uwagę, że w przypadku odwołania lotu na mniej niż dwa tygodnie przed planowana podróżą, tym razem, ze względu na zachodzące „nadzwyczajne okoliczności”, a więc środki wprowadzone przez władze publiczne, pasażerom nie będzie przysługiwać prawo do odszkodowania.

 

Co więcej, w związku z częstą w tym okresie praktyką proponowania pasażerom voucherów do wykorzystania w późniejszym terminie zamiast zwrotu pieniędzy, UE przypomniała, że każda osoba ma prawo samodzielnie zdecydować, czy w swojej sytuacji woli wybrać voucher czy zwrot kosztów. Wspomniana możliwość decyzji dotyczy wszystkich środków transportu – samolotu, pociągu, autobusu, autokaru i promu – a także kosztów imprez turystycznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z wytycznymi UE, okres ważności voucherów powinien wynosić co najmniej jeden rok, a jeśli nie zostaną wykorzystane, muszą zostać zrefundowane po upływie maksymalnie roku.

 

Promocja turystyki w ramach UE

Oddzielną kategorią działań zjednoczonej Europy, podejmowanych na rzecz unijnej branży turystycznej, są aktywności zmierzające do promocji zrównoważonej turystyki oraz stymulacji cyfrowej transformacji usług turystycznych. Poza tym UE będzie wspierać ogólnoeuropejskie kampanie promujące Europę jako cel turystyczny i zorganizuje europejski kongres turystyki poświęcony przyszłości zrównoważonego, innowacyjnego i odpornego europejskiego sektora turystycznego.

 

 

 

Publikacja współfinansowana ze środków UE.